FANDOM


Navn / Etymologi Rediger

Hvordan har landets navn har oppstått? Hva betyr det? Er det gammelt? Omstridt? Er det ulikt innhold i navnet på norsk og landets eget språk. Hva kalles innbyggerne i landet. (jfr Ivorianere fra Elfenbenskysten). I mange tilfeller er det ikke nødvendig med en egen seksjon om etymologi; det er nok å skrive et par setninger om dette i ingressen.

Naturgeografi Rediger

Naturgeografi har stor betydning for å gi et sant inntrykk av et land. Naturgeografi omfatter en rekke premisser som er innlysende for landets innbyggere, men som det ellers kan være nødvendig å forklare for en som ikke kjenner landet. Eksempel: For alle nordmenn er det innlysende at langfjella deler Sør-Norge i to deler, og at det er svært bratt i den vestlige delen.

Kapitlet opp naturgeografi bør fortelle om

 • Landskapstyper og geologi
 • Vann og vassdrag
 • Fjell
 • Klima
 • Flora og fauna, særlig i forhold til økonomisk betydning
 • Landemerker av typen høyest, lengst og geografiske ytterpunkter bør også nevnes.

Demografi Rediger

Demografi er læren om befolkningens sammensetning og utvikling over tid. De aller fleste stater har innbyggere fra flere folkegrupper, og dette bør beskrives i en nøytral og balansert form, med henvisning til tallmateriale fra pålitelige kilder som landets egen statistikk, FN eller CIA Factbook.

Befolkningssammensetning Rediger

Folkegrupper Rediger

Språk Rediger

Religion Rediger

Historie Rediger

Lengden på historieavsnittet avhenger veldig av om hvorvidt det finnes en utdypende artikkel (à la Russlands historie). Hvis en slik ikke finnes er det ingenting i veien for å ha 5-7 underavsnitt med de viktigste periodene, men blir det noe mer enn dette må historieseksjonen skilles ut i en egen artikkel. Hvis det finnes en egen underartikkel kan historieseksjonen være på for eksempel et sted mellom 400 og 800 ord, gjerne uten underovskrifter.

Periodeinndelingen for et lands historie er som regel utviklet gjennom sedvane og hevd i vedkommende lands historievitenskap. Du bør følge denne, ettersom originale periodeinndelinger kan oppfattes som Original forskning. (Dersom flere ulike periodeinndelinger brukes i historiske verk om landet, bør du gjøre rede for dette.) Disposisjonen bør følge den vanligste periodeinndelingen.

Husk at historie ikke bare er en skildring av statsledere og statsskikk, men også at endringer i teknologi, dagligliv og familieforhold, tro, oppdagelser, oppfinnelser, naturbruk, næringsliv, og helse- og sosialpolitikk

Eksempel: en skildring av norsk etterkrigshistorie kan ikke bare beskrive Gerhardsen, Høyrebølgen og Oljeutvinning, men må også omfatte tema som barnehager, folketrygden, skilsmisser og homofiles rettigheter

Politikk og administrasjonRediger

Hovedkapitlet om politikk og administrasjon bør ha underavsnitt som gjør rede for

 • Politisk system (Republikk? Diktatur? Konstitusjonelt monarki? Siden når?)

=== Statsoverhode og

Regjering Rediger

Regjeringen velges av Stortinget og ledes av Premierministeren med Utenriksministeren som nestleder. Regjeringen består av følgende ministerier og departement med underliggende etater:

PremierministerietRediger

ForsvarsdepartementetRediger

IndredepatertementetRediger

  • Gendarmeriet
  • Rikskriminalsentralen
 • Utenriksministeriet
  • Sjøfartsverket
 • Statsråd, Helsedepartementet
  • Den Skandinaviske Kirke
 • Statsråd, Justisdepartementet
  • Beredskapsverket
  • Fengselsverket
  • Politistaben
  • Sivilforsvaret
 • Statsråd, Kulturdepartementet
  • Skandinavias Radio
 • Statsråd, Landbruksdepartementet
  • Miljøverket
 • Statsråd, Samferdselsdepartementet
  • Jernbaneverket
  • Kystverket
  • Luftfartsverket
  • Postverket
  • Televerket
  • Veiverket
 • Statsråd, Sosialdepartementet
 • Statsråd, Utdanningsdepartementet

FolketingetRediger

Politiske partier Rediger

Stater i SkandinaviaRediger

 • Kongedømmer
  • Danmark, København
  • Norge, Oslo
  • Sverige, Stockholm
 • Storhertugdømmer
  • Finland, Helsingfors
  • Gadangmeland, Akra
 • Hertugdømmer
  • Gebaland, Bissau
  • Estland, Tallin
  • Island, Reykjavik
  • Monland, Moulmein
  • Tenasserim, Tavoy
 • Fyrstedømmer
  • Færøyene, Torshavn
  • Jomfruøyene, Charlotte Amalie
  • Nikobarene, Amaliehavn
  • Åland, Mariehavn
 • Bystater
  • Serampore
  • Trankebar
 • Riksland
  • Grønland, Godthåp

Utenrikspolitikk Rediger

Militærvesen Rediger

Skandinavias militærvesen er Forsvaret som består av Hæren, Marinen med Kystartilleriet og Luftforsvaret. Det er almenn verneplikt for alle menn fra fyllte 18 år, og man har 18 måneders førstegangstjeneste (24 måneder i Marinen).

Justis- og rettsvesen Rediger

 • Statens inntekter
 • Flagg / symboler / ordener
 • Statistikkorganer

Næringsliv Rediger

Næringslivet kan gjerne behandles både i nåtid og i historisk lys. Det er viktig å speile det som er typisk for landet, men de følgende stikkordene kan være relevante

 • BNP
 • Naturressurser – Mineraler og bergverk
 • Energiproduksjon og -bruk
 • Primærnæringer (planteslag, dyreslag)
 • Bankvesenets struktur
 • Skandinavias nasjonale flyselskap er Scandinavian Airlines System som ha hovedkontor i Kalmar, med Kalmar Lufthavn som hovedbase.
 • Bedriftsstruktur / Eierskap
 • Viktigste eksport– og importvarer
 • Turisme?

Samfunn Rediger

Hovedkapitlet om samfunn bør ha underavsnitt som gjør rede for

Adelen Rediger

 • Kalender og helligdager
 • Utdanningssystem, utdanningsnivå og for enkelte lands vedkommende også % leseferdighet
 • Massemedia i landet,
 • Helsetilstand og levealder, herunder også rusmidler, trygdeordninger og helseforvaltning
 • Urbanitet, dvs befolkningens fordeling mellom by og land
 • Likestilling og familiemønstre
 • Kriminalitet
 • Sivile organisasjoner, herunder fagforeninger og arbeidslivets struktur (streikehyppighet er et naturlig tema i noen land)
 • Sosiale indikatorer som utbredelse av tv, bil, tlf, pc, internett

Kultur Rediger

Musikk, dans og drama Rediger

 • Litteratur og skriftkultur
 • Folklore
 • Billedkunst, byggekunst og museer
 • Film
 • Mat og drikke
 • Idrett