FANDOM


Marinerkorpskommandoen har ansvaret for anskaffelser, drift og vedlikehold av Marinerkorpsets utstyr, samt utdanning og øving av Marinerkorpsets offiserer, underoffiserer og mannskap. Marinerkorpskommandoen ledes av Generalinspektøren og sjefen for Marinerkorpset som er generalmajor. Marinerkorpskommandoen er underlagt Marinens overkommando og Sjefen for Marinen.

MarinerkorpsetRediger