FANDOM


Marinerkorpsets spesialkommando (MSK) utgjør sammen med Forsvarets spesialkommando (FSK) i Hæren spesialstyrkene til Skandinavia. SBK har standkvarter i Karlskrona.

HistorieRediger

OrganisasjonRediger

MSK er underlagt Marinen gjennom Marinerkorpset, men får normalt operasjonsordre direkte fra Forsvarets overkommando. MSK er organisert i 3 kompanier med 36 operatører i hver. Hvert kompani er delt i 3 tropper med 12 operatører i hver tropp. Troppene deles i 3 patruljer. MSK kommanderes av en oberstløytnant, med en major som nestkommanderende. Hvert kompani kommanderes av en kaptein, men en premierløytnant som nestkommanderende. Hver tropp kommanderes av en sekondløytnant, med en fenrik som nestkommanderende.

Operasjoner og rollerRediger

Seleksjon og utdanningRediger

Utstyr og våpenRediger

MarinerkorpsetRediger