FANDOM


Kystjegerbrigaden i Kystartilleriet er Skandinavias marineinfanteri og har som oppgave å drive amfibiekrigføring. Kystjegerbrigaden kan operere som full brigade med støtteelementer, eller også bataljonsvis som lett kommandoinfanteri. Kystjegerbrigaden kan deployere på kort varsel og operere over hele verden. Marinen og Kystjegerbrigaden er sammen en meget mobil og anvendelig styrke. Kystjegerbrigaden består av:

  • Kystjegerbataljon nr. 1
  • Kystjegerbataljon nr. 2
  • Kystjegerbataljon nr. 3
  • Kystjegerbataljon nr. 4