FANDOM


Forsvarets spesialkommando (FSK) utgjør sammen med Kystjegerkorpsets spesialkommando (KSK) i Kystartilleriet spesialstyrkene til Skandinavia. FSK har standkvarter i Karlstad.

HistorieRediger

OrganisasjonRediger

FSK er underlagt Hæren, men får normalt operasjonsordre direkte fra Forsvarets overkommando. FSK er organisert i 4 operative kompanier med 96 operatører i hver. Hvert kompani er delt i 4 tropper med 24 operatører i hver tropp. Troppene deles normalt i 4 patruljer med 6 operatører i hver patrulje. FSK kommanderes av en oberstløytnant, med en major som nestkommanderende. Hvert kompani kommanderes av en kaptein, men en premierløytnant som nestkommanderende. Hver tropp kommanderes av en sekondløytnant, med en fenrik som nestkommanderende. Hver 6-manns patrulje består normalt av patruljefører, stormingeniør, sambandsmann, sanitetsmann, våpentekniker og skarpskytter. I tillegg er det stabsavdeling og støttekompani.

Operasjoner og rollerRediger

Seleksjon og utdanningRediger

For å søke opptak i FSK må man ha fullført førstegangstjenesten og være villig til å tjenestegjøre minimum 6 år etter fullført utdanning. Før seleksjon er det grovuttak over 2 dager der kandidatene må gjennom legesjekk og fysiske opptaksprøver. Opptakskravene er:

  • 8 km feltløp med våpen på maksimum 50 minutter
  • 400 meter brystsvømming på maksimum 10 minutter
  • 25 meter undervannssvømming
  • Hopp fra 10 meter i basseng
  • 45 push-ups
  • 45 sit-ups på maksimum 2 minutter
  • 8 pull-ups
  • 30 km feltmarsj med 25 kg sekk og våpen på maksimum 4 timer 30 minutter

Kandidatene som består legesjekk og fysiske opptakskrav begynner direkte på seleksjonsperioden som varer i 4 uker. I seleksjonsperioden legges det stor vekt på aspirantenes kunnskaper i kart og kompass, og det er lange feltmarsjer med tidskrav. Det legges også stor vekt på å teste aspirantene i individuelle og grupperelaterte øvelser. Aspirantene som fullfører seleksjonsperioden med tilfredsstillende resultat starter på grunnutdanningen for å bli operatører. Grunnutdaningen varer i 4 måneder, der man lærer felttjeneste, våpentjeneste, sprengningstjeneste, sambandstjeneste, sanitetstjeneste, fjellklatring og forsering av hinder, småbåttjeneste, sjø- og landnavigasjon og overlevelsesteknikk. Alle deler av grunnutdaningen må bestås med tilfredstillende resultat. Deretter følger ett 14 dagers fallskjermkurs i automatisk utløst fallskjerm før det er 14 dagers juleferie.

Utstyr og våpenRediger

HærenRediger